Kurum İçi Mobil Uygulama

Onlara doğru mobil uygulamayı sağlayarak, istedikleri zaman, istedikleri yerde, istedikleri veriye mobil cihazlar ile anında ulaşmalarını sağlayabilirsiniz.Kurumsal uygulamaları etkin kullanarak çalışanlarınızın ihtiyaç duyduğu her küçük detaya daha mobil cihazları ile zaman ve mekan bağımsız hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlayabilirsiniz.İşin en zor tarafı olan hangi mobil servis ve stratejinin sizin için uygun olacağına doğru bir şekilde karar verme ve konumlandırma kısmında BT Kurumsal Bilgi Sistemleri olarak edindiğimiz deneyimler ile size danışmanlık ediyor ve hayata geçirmenize yardımcı oluyoruz.

Kurumsal Mobil Uygulama

Kurumsal mobil uygulamalar, potansiyel müşterilere ulaşmayı kolaylaştırdığı gibi sizin de iletişime geçme sürenizi kısalttığı için müşteri memnuniyetini yükselterek bilinirliliğinizi artırır.Günümüzde rekabetin yoğunluğunu düşünürsek fark yaratarak öne çıkmanızı ve firma/değer bütünleşmesini yaratabilmenizi sağlar. Hedef kitleniz zaman ve mekân kısıtından bağımsız bir şekilde güvenle firmanıza ulaşabilir. Bu firmanızın görünürlülüğünü ve bilinirliliğini artırır. Bilinirliği artan firmaların hem elde ettiği kazanç hem de hedef kitlesinde ki müşterilerine ulaşma imkanı daha fazlalaşır. Mekân ve zaman kısıtından kurtulmuş olmak hedef kitlenizi büyütme şansınız size verir.

img
Icon

Kurum İçi Mobil Uygulamanın Firmaya Faydaları;


Personel performans izleme
Kritik konularda anında bilgi edinme
Durum analizi yapma
Raporlama ve karar verme sürecini azaltarak zaman tasarrufu sağlama
Anlık etkileşim ile çalışan verimliliğini arttırma
Doküman yönetimi ile veri kaybını önleme
Icon

Kurumsal Mobil Uygulamanın Firmaya Faydaları ;


Firmanızı, ürünlerinizi ve kampanyalarını tanıtmanızı
Müşterilerinizle doğrudan ilişki kurmanızı sağlayan
Firma için önemli bir pazarlama kanalı olması
Müşterilerle verimli ve kaliteli ilişki kurma sağlanması